Welkom

Aanmeldingen schooljaar 2023-2024

Momenteel is het aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024. Indien u uw kind wenst aan te melden moet u een afspraak maken met de school zodat u de school kan bezoeken. Op het moment van het bezoek wordt ook de digitale aanmelding gedaan. De aanmeldingsperiode stopt op vrijdag 24 maart 2023 om 16u.

Vanaf 8 juni zijn er vrije inschrijvingen voor de dan nog beschikbare plaatsen.

De Klim Op School is een school voor buitengewoon lager onderwijs – type basisaanbod. Onze school bevindt zich in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Als school voor type basisaanbod bieden we onderwijs aan leerlingen die trager leren en/ of minder cognitieve mogelijkheden hebben. Kinderen en jongeren kunnen op onze school terecht wanneer ze specifieke onderwijsbehoeften hebben en reguliere scholen deze onderwijsbehoeften niet (langer) tegemoet kunnen komen door redelijke aanpassingen.

In onze school staat de leerling met zijn onderwijsbehoeften centraal. We willen het kind uitdagen op zijn/ haar niveau opdat het zoveel mogelijk zou kunnen groeien. De missie van onze school luidt dan ook als volgt:

In de Klim Op School bieden we kinderen onderwijs op maat zodat zij stap voor stap kunnen opklimmen. In de Klim Op School kunnen kinderen leren en ontwikkelen, kunnen zij zich ontpoppen tot individuen die kunnen functioneren in de maatschappij en voelen zij zich goed en veilig in het klimaat van onze school.