Welkom

Aanmeldingen schooljaar 2024-2025

Van 29 januari 2024 tot en met 9 februari 2024 kunnen broers en zussen ingeschreven worden. Hiervoor maakt u een afspraak met de school.

Van 19 februari 2024 tot en met 8 maart 2024 is het aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2024-2025. Indien u uw kind wenst aan te melden moet u een afspraak maken met de school zodat u de school kan bezoeken. Op het moment van het bezoek wordt ook de digitale aanmelding gedaan. De aanmeldingsperiode stopt op vrijdag 8 maart 2024 om 16u.

Vanaf 14 mei 2024 om 9u zijn er vrije inschrijvingen voor de dan nog beschikbare plaatsen.
De Klim Op School is een school voor buitengewoon lager onderwijs – type basisaanbod. Onze school bevindt zich in Sint-Lambrechts-Woluwe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZT9Ih0NzALU

Als school voor type basisaanbod bieden we onderwijs aan leerlingen die trager leren en/ of minder cognitieve mogelijkheden hebben. Kinderen en jongeren kunnen op onze school terecht wanneer ze specifieke onderwijsbehoeften hebben en reguliere scholen deze onderwijsbehoeften niet (langer) tegemoet kunnen komen door redelijke aanpassingen.

In onze school staat de leerling met zijn onderwijsbehoeften centraal. We willen het kind uitdagen op zijn/ haar niveau opdat het zoveel mogelijk zou kunnen groeien. De missie van onze school luidt dan ook als volgt:

In de Klim Op School bieden we kinderen onderwijs op maat zodat zij stap voor stap kunnen opklimmen. In de Klim Op School kunnen kinderen leren en ontwikkelen, kunnen zij zich ontpoppen tot individuen die kunnen functioneren in de maatschappij en voelen zij zich goed en veilig in het klimaat van onze school.